Νέλλη Θεοδοσίου

Μαθησιακές Δυσκολίες

learning_disabilities3

 

Τι είναι οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες;

Γενικευμένες ονομάζονται οι δυσκολίες αυτές που καλύπτουν διάφορους τομείς και γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στη σχολική μάθηση και δεν είναι εστιασμένες μόνο σε ένα τομέα. Π.χ μια δυσκολία στην αναγνωστική ικανότητα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ανάγνωση αλλά και την αποστήθιση, την εκμάθηση κανόνων στα μαθηματικά κ.ο.κ.
 

 


Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών δεξιοτήτων-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), είναι διαταραχές οι οποίες εκδηλώνονται με ειδικές και σημαντικές ελλείψεις στην εκμάθηση των σχολικών δεξιοτήτων.

Ποιοι είναι οι τύπου των ειδικών μαθησιακών διαταραχών;

 
    Δυσλεξία:

  1. Δυσαναγνωσία
  2. Δυσαριθμησία 
  3.  Διαταραχή γραπτής Έκφρασης
  4. Δυσορθογραφία

Χαρακτηριστικό αυτών των διαταραχών είναι πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την διαδικασία απόκτησης γνώσεων, δε συνάδει με το νοητικό δυναμικό του παιδιού.

(* ο όρος Δυσλεξία αφορά τους παραπάνω τύπους δυσκολιών και ουδεμία σχέση έχει με δυσκολίες στην εκφορά του προφορικού λόγου).Ποιες άλλες καταστάσεις μπορεί αν συνυπάρχουν με τις (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;

  1. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα  
  2. Συναισθηματικές Διαταραχές
  3. Παραπτωματική συμπεριφορά


Πως αντιμετωπίζονται οι (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες;


Μετά την κατανόηση, έρχεται η βοήθεια…

Οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν τη φύση των προβλημάτων των παιδιών τους και να μην τα κρίνουν ως «τεμπέληδες», «κακομαθημένα» κ.α.
Με ειδικές παρεμβάσεις τόσο μαθησιακού, όσο και συμβουλευτικού-υποστηρικτικού τύπου, το παιδί μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ τις γνωστικές του ικανότητες και με την αύξηση την αυτοεκτίμησης να καταφέρει να αναπτύξει στο έπακρο τις δυνατότητές του.
Οι γονείς καθώς και οι δάσκαλοι παίζουν κυρίαρχο ρόλο γιατί συνεργαζόμενοι με τον ειδικό, θα βοηθήσουν το παιδί να εγκαθιδρύσει τις νέες γνώσεις του και να νιώσει αποδεκτό και άξιο.

 
You are here: Home Κέντρο Διαλέγεσθαι Μαθησιακές Δυσκολίες